ECLG Gezondheidscentrum Breda

Expertisecentrum gespecialiseerd in Jeugd GGZ

ECLG Gezondheidscentrum Breda

In ons Gezondheidscentrum Breda staat de zorg en begeleiding van kinderen en jeugdigen centraal, en er zijn meerdere orthopedagogen, (GZ)-psychologen, therapeuten, logopedisten, diëtisten en Remedial Teachers (RT-ers) werkzaam. Momenteel zijn alle praktijkruimten bezet c.q. verhuurd.

Kinderpraktijk Breda

ECLG werkt in Breda nauw samen met een aantal zorgprofessionals vanuit de Kinderpraktijk Breda. Binnen deze samenwerking zijn meerdere medische en paramedische disciplines actief om de zorg voor kinderen & jeugdigen zo optimaal mogelijk in te zetten.

Welke disciplines?

Kinderen en jongeren (en hun ouders) kunnen in de Kinderpraktijk terecht voor onderstaande zorgvragen:

  • Voeding (gezonde voeding, voedselovergevoelighied, ondergewicht, overgewicht, chronische obstipatie, slecht eten, coeliakie e.d.)
  • Motorische ontwikkeling (grove en fijne motoriek, houding en bewegen, sportvaardigheden, conditie, prikkelverwerking, schrijfvaardigheid e.d)
  • Logopedie (spraak, taal, stem, slikken, auditief functioneren)
  • Eten en drinken (moeite met drinken uit de borst, uit de fles, eten met een lepel, kauwen, slikken, drinken uit een beker, speekselcontrole) en/of de beginnende communicatie
  • Ontwikkeling, gedrag, leren en opvoeding, waaronder vergoede dyslexiezorg
  • Speltherapie/speldiagnostiek, voor kinderen die vastlopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling

Binnen de Kinderpraktijk Breda zijn op dit moment een kinderfysiotherapeut, een prelogopedist, een logopedist, een diëtist, een speltherapeute, een orthopedagoog en een remedial teacher werkzaam.

Momenteel zijn alle praktijkruimten bezet c.q. verhuurd.