Taalontwikkeling bij baby's en peuters

Wat kun je als ouders doen?

Stimuleren van de taalontwikkeling

De taalvaardigheid van uw kind, hangt samen met het gemak waarmee het later leert lezen. Kinderen die zich namelijk talig minder sterk kunnen uitdrukken en een minder grote woordenschat hebben, lopen het risico meer moeite te hebben met het leesproces.

Hierdoor is het belangrijk om al vroeg de taalontwikkeling van uw kind te stimuleren. De taalontwikkeling wordt gestimuleerd door te zorgen voor een rijke taalomgeving. Een rijke taalomgeving is een omgeving waar gepraat, geluisterd en gelezen wordt. Spelenderwijs de taalontwikkeling stimuleren is vaak erg leuk en leerzaam voor uw kind.

Project Boekstart

De taalontwikkeling wordt spelenderwijs gestimuleerd door voor te lezen. Het is aan te raden om te beginnen met voorlezen en de interesse voor boekjes op te wekken bij baby’s. Hiervoor is zelfs een speciaal project ontwikkeld: ‘BoekStart’. Baby’s raken geïnteresseerd in boekjes waarbij iets te ontdekken valt, bijvoorbeeld ‘knisperboekjes’, boekjes met geluidjes enzovoorts. Voor peuters zijn platen en tekeningen in boeken erg belangrijk. Natuurlijk is het niet nodig om altijd voor nieuwe boeken te zorgen, want herhaling vinden jonge kinderen vaak leuk en het is ook nog eens erg leerzaam. Lees niet alleen het boek voor, maar stel ook vragen. Op die manier ontstaat er een gesprek over het boek en wordt de taalontwikkeling nog meer gestimuleerd. Voor meer tips over het voorlezen aan baby’s, dreumesen en peuters: voorleestips.

Bevorder Woordenschat

De woordenschat van uw kind wordt bevorderd door gedurende de dag veel te benoemen. Ook bij zeer jonge kinderen en baby’s is het benoemen ontzettend belangrijk voor de taalontwikkeling. De dagelijkse routineactiviteiten (bijvoorbeeld eten, verschonen) lenen zich uitstekend voor het benoemen van wat u ziet en wat u aan het doen bent. Ook al praat uw kind nog niet terug, het leert er ontzettend veel van. Benoem de dingen bij een peuter of kleuter, niet in een kinderlijke vorm, maar zoals ze ‘echt’ genoemd worden. Bij een rit in de trein is het niet ‘de meneer of mevrouw die de kaartjes knipt’, maar de conducteur. Bekijk eens of jullie op weg naar huis of naar de kinderopvang nieuwe woorden ontdekken en praat samen over de woorden die op televisie te horen zijn. Benoem dan niet alleen de woorden, maar ook synoniemen van de woorden, bijvoorbeeld toilet voor de WC en trottoir voor stoep.

Speel samen "Leesspelletjes"

Speel samen klank- of rijmspelletjes met uw kind. Kinderen vinden het vaak prachtig om met rijmen te experimenteren. Ook is het spel: raad het woord, een aanrader om met uw kind te spelen. Bij het spel ‘raad het woord’, noemt u een aantal klanken: v-i-s en vraagt uw kind welk woord u zoekt. Een knuffel die woorden alleen maar in losse klanken zegt, is hierbij een motiverend hulpmiddel.

Als uw kind al echt interesse in letters heeft, is het helemaal geen probleem om de letters te benoemen. Noem de letter dan niet zoals deze in het alfabet klinkt, maar als klank: de ‘p’ is dan een ‘puh’. De letters van de naam van uw kind zijn vaak een motiverend startpunt. Spelletjes als benoemen welke spullen/dingen in de woonkamer met dezelfde klank beginnen, zijn dan erg leuk en leerzaam voor uw kind.

Natuurlijk vergist uw kind zich nog regelmatig tijdens het spreken, dat is ook heel normaal. Om uw kind te stimuleren om van zijn of haar vergissingen te leren, is het aan te raden om geen kritiek te uiten of aan te geven dat het niet goed is wat uw kind zegt. Dat kan namelijk de spontaniteit van het spreken afremmen. Het meest eenvoudig is om zelf in goede vorm te herhalen wat het kind bedoeld heeft, bijvoorbeeld als uw kind zegt: ‘kijk, ik zie een lang trein’, dan zegt u: ‘ja, je ziet een lange trein’.