Extra ondersteuning voor de leerlingen van de Canadaschool te Doetinchem

Vanaf maart starten wij op de Canadaschool met extra RT-ondersteuning van een aantal groepjes leerlingen om de lees- en rekenachterstanden voor het einde van het schooljaar weg te werken. Wilt u meer weten over deze extra RT-ondersteuning dan kunt u een e-mail sturen naar mevr. Lejla Mededovic ( l.mededovic@eclg.nl ) of bellen naar 085 - 002 21 30.

Gratis nazorg voor leerlingen die (ernstige) problemen ondervinden met lezen en/of spelling

In de 2e helft van dit schooljaar starten we bij een aantal basisscholen weer een aantal 'lees- en spellinggroepjes' op om te voorkomen dat deze leerlingen onnodig doorstromen naar de vergoede en langdurige dyslexiezorg.

Meer informatie over gratis nazorg bij dyslexie en lees- en spellingproblemen
Nederlands Jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut is een nationaal kenniscentrum dat actuele kennis over opgroeien verzamelt, verrijkt, duidt en deelt.

Meer informatie vindt u op de website van het Nederlands Jeugdinstituut
Bijles Boost voor leerlingen met een leerachterstand

In de komende maanden biedt ECLG (gratis) online bijles voor leerlingen die vanwege Corona een (nog grotere) leerachterstand hebben opgelopen op het gebied van spelling en/of rekenen.

Meer informatie en aanmelden voor de bijles
Basisschool in Gaanderen start met gratis nazorg dyslexie verzorgd door ECLG

ECLG biedt op deze school extra (gratis) ondersteuning aan leerlingen met (ernstige) lees- en spellingproblemen. Met een aantal andere scholen zijn wij momenteel in overleg of een ondersteuningsgroepje ook op hun in praktisch opzicht haalbaar is.

Meer informatie over gratis nazorg dyslexie
Workshop 'Psychosociale problemen in de klas' voor SWV Plein 013 te Tilburg

Op dinsdag 10 maart heeft Peggy Immenga (Orthopedagoog-generalist ECLG) een workshop verzorgd voor consulenten van het samenwerkingsverband Plein 013 Tilburg.

Meer informatie over samenwerking in de jeugdzorg & onderwijs
Nieuwe opleiding: ACT4School

ACT staat voor Acceptance & Commitment Therapy en nagenoeg alle gedragswetenschappers van ECLG hebben de ACT4Kids opleiding succesvol afgerond.

ECLG heeft deze opleiding vertaald naar een 3-daagse opleiding voor oa leerkrachten, intern begeleiders, mentoren, zorgcoördinatoren, POH-GGZ, CJG-ers, wijkteams of consulenten Team Jeugd.

Meer informatie over deze ACT training
Basisschool in Maastricht start met gratis nazorg dyslexie verzorgd door ECLG

ECLG biedt op deze school extra (gratis) ondersteuning aan leerlingen met (ernstige) lees- en spellingproblemen.

Meer informatie over gratis nazorg dyslexie
ECLG opent nieuw gezondheidscentrum in Eindhoven

ECLG heeft recentelijk een nieuw gezondheidscentrum geopend aan de Jeroen Boschlaan 220 te Eindhoven. Naast onze eigen orthopedagogen- en psychologenpraktijk voor kinderen & jeugdigen kunnen zich ook andere zorgprofssionals vestigen in dit centrum zoals een logopediste, fysiotherapeute, speltherapeute, voedingsdeskundige, of kinder- & jeugdpsychiater.

In dit centrum zullen ook veel van onze cursussen en trainingen voor onderwijsprofessionals verzorgd gaan worden.

Meer informatie over beschikbare praktijkruimte in dit centrum
Interventieprogramma 'Grip op dyslexie'

Het programma 'Grip op dyslexie' is speciaal ontwikkeld ter ondersteuning van basisscholen en zorgt ervoor dat er minder leerlingen doorstromen naar de vergoede dyslexiezorg.

Lees meer over 'Grip op dyslexie'
Emotieregulatie: het explosieve kind

De term ‘Het explosieve kind’ roept vast een herkenbaar beeld van een kind op. Een kind dat moeite heeft met het reguleren van emoties. Een kind dat snel, vaak en heftig gefrustreerd is. Een kind dat moeite heeft om adaptief en/of flexibel te reageren in situaties. Een kind dat vaak gezien wordt als koppig, manipulatief, brutaal, aandacht trekkend, overheersend, ongemotiveerd, dwars en/of opstandig.

Het i-BCB programma van ECLG (integraal Brain Cognition & Behaviour programma) helpt kinderen en ouders om te leren om beter om te gaan met hun emoties.

Lees meer over emotieregulatie en i-BCB programma
De nieuwe WISC-V intelligentietest is uit.

Sinds kort is de nieuwe WISC-V IQ test op de markt. ECLG beschikt al over de nieuwe WISC-V, maar deze kan nog niet zondermeer ingezet worden omdat de test momenteel nog ter goedkeuring ligt bij de COTAN.

Lees meer over de nieuwe WISC V IQ test
Mindfulness voor ouder en kind

In diverse locaties in Nederland verzorgen wij de Aand8 training voor ouder en kind. Aand8 is een individuele aandachttraining voor kinderen, jongeren en (een van de) ouders en is gebaseerd op Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT).

Lees meer over deze Aand8 training
Opleiding tot gecertificeerd trainer-coach: Beelddenkers halen rechts in!

ECLG verzorgt in diverse locaties in Zuidoost Nederland de 2-daagse opleidingen tot trainer-coach "Beelddenkers halen rechts in!" Deze training is ontwikkeld voor professionals die (dagelijks) werken met kinderen en jeugdigen, zoals leerkrachten, intern begeleiders en mentoren in het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs. Maar ook voor logopedisten, orthopedagogen, psychologen en kindercoaches.

Lees meer over onze opleiding tot Beelddenk-trainer