Dyslexie en vreemde talen

Engels, Frans en Duits

Dyslexie en vreemde talen

In het voortgezet onderwijs kost het leerlingen met dyslexie meer moeite om zich de vreemde talen eigen te maken. Onderstaand vind u meer informatie over dyslexie en de talen:

Dyslexie en Engels

Veel leerlingen hebben moeite met het vak Engels, ondanks dat het een taal is die voor de leerlingen vaak bekend is. Ze horen het Engels veel op televisie en in games en tegenwoordig maken de meeste leerlingen in het basisonderwijs al kennis met de Engelse taal.

44 taalklanken

Wat het Engels zo lastig maakt is dat de spelling van de woorden nooit is aangepast aan de uitspraak die in de loop der jaren veranderd is. Engelse woorden worden hierdoor vaak op een heel andere manier geschreven dan dat ze uitgesproken worden. Daarnaast kent het Engels zo’n 44 taalklanken. Aangezien het alfabet uit 26 letters bestaat, moeten er letters gecombineerd worden om alle 44 taalklanken te kunnen schrijven. In het Engels zijn hierdoor, door de steeds veranderde uitspraak, veel verschillende lettercombinaties ontstaan voor een enkele klank. Twee, drie of meer letters worden met elkaar gecombineerd om slechts een klank weer te geven.

Bovendien is de klanktekenkoppeling in het Engels minder eenvoudig te leren. Dezelfde lettercombinaties kunnen in verschillende woorden, anders klinken. Denk maar eens aan de ‘a’ die in de volgende Engelse woorden steeds op een andere manier uitgesproken wordt: ‘baby’, ‘mad’ en ‘wall’.

Als de leerlingen Engels op school krijgen, wordt van ze verwacht dat zij de bijzondere klanktekenkoppelingen zelf eigen maken, wat voor een leerling zonder dyslexie al best moeilijk kan zijn.

Klankspellingschrift

Om dyslectische leerlingen te helpen de Engelse taal beter onder de knie te krijgen is een klankspellingschrift een handig hulpmiddel. Door het inzetten van een klankspellingsschrift merken de leerlingen dat sommige klanken op het gehoor geschreven kunnen worden, dat soms spellingsregels toegepast moeten worden en dat sommige klanktekenkoppelingen uit het hoofd moeten worden geleerd. Ook wordt er in het klankspellingschrift gewerkt met verschillende ‘kapstokwoorden’. Een kapstokwoord is een herkenbaar woord voor de leerling. Het kapstokwoord fungeert als een geheugensteun voor een bepaalde klank. Stel een leerling schrijft het woord ‘maybe’ als ‘meybe’, dan wordt het woord maybe ingedeeld onder het kapstokwoord ‘baby’. Ook andere woorden die bij deze categorie horen, worden bij elkaar gezet. Hierdoor krijgt de leerling steeds meer overzicht van de Engelse spelling en hoe de verschillende klanktekenkoppelingen geschreven worden.

Audio ondersteuning

Niet alleen het schrijven van Engelse woorden kan moeilijkheden opleveren, ook het lezen van teksten is niet gemakkelijk. De leerlingen worden geconfronteerd met teksten waarbij weinig uitleg wordt gegeven over de uitspraak. Hierdoor is het aan te raden dat dyslectische leerlingen teksten lezen met behulp van audio ondersteuning. Op die manier horen de leerlingen tijdens het lezen van de tekst, steeds de juiste uitspraak. Aangeraden wordt om Text-to-speech software in te zetten. Ook kunnen programma’s als Kurzweil, Sprint Plus en L2S uitkomst bieden. Ook het lezen van losse woordrijen kan ondersteund worden aan de hand van text-to-speech software, digitale ondersteuning van de leerboeken of een tablet met het leermateriaal. Ook is er een ReadingPen op de markt die Engelse woorden hardop leest en vertaalt.

Indien het voor de dyslectische leerling, ondanks extra oefening en ondersteuning met materialen, kan extra begeleiding door een orthopedagoog of remedial teacher uitkomst bieden.

Dyslexie en Frans

Tekst volgt binnenkort

Dyslexie en Duits

Tekst volgt binnenkort