Dyslexie simulatie

Hoe leest een kind met dyslexie? Ervaar het nu zelf.

Lezen als een dyslect

We weten allemaal dat mensen met dyslexie moeite hebben met lezen en/of spellen. Kinderen met dyslexie vertellen wel eens dat de letters ‘dansen’. Wat bedoelen ze daar nu precies mee? En tegen welke andere problemen lopen dyslectische kinderen aan? En hoe zou dat zijn?

Ervaar nu zelf welke leesproblemen kinderen met dyslexie kunnen hebben.

Open dyslexie simulatie

Wat is het effect van dyslexiebehandelingen?

Voor de dyslexiebehandelingen maakt ECLG gebruik van de F&L behandelmethode® en het daarbij behorende F&L softwareprogramma. Dit softwareprogramma gebruiken onze dyslexiespecialisten bij de dyslexiebehandelingen en leerlingen kunnen (moeten) daarmee ook thuis oefenen.

Wilt u weten wat het effect van onze behandelingen is en hoeveel vooruitgang leerlingen hiermee boeken? Dan kunt u deze resultaten hier vinden.