Effectieve feedback leerkracht

Richtlijnen voor effectieve feedback

Effectieve feedback bij lezen en spelling

Bij het lezen en spellen is het belangrijk om als leerkracht effectieve feedback te geven. Op welke manier er feedback gegeven wordt hangt af van het doel van de lees-of spellingtaak en hoe de leerling met de feedback en taken omgaat. Voor het geven van effectieve feedback zijn een aantal richtlijnen te geven:

 • Het hele woord correct voorzeggen
  Dit is vooral belangrijk om directe woordherkenning te stimuleren en ‘vloeiend’ lezen te stimuleren, bijvoorbeeld bij het lezen van teksten.
 • Feedback op de klankstructuur
  Bijvoorbeeld: het woord verdelen in ‘stukjes’. Op die manier wordt de klanktekenkoppeling en fonologisch bewustzijn geoefend.
 • Directe feedback
  Het verbeteren van fouten tijdens het lezen moet direct plaatsvinden en niet na afloop van het lezen. Ook kan de ‘wacht-hint-prijs’ methodiek van Struikema (2003) worden ingezet. Deze methode kan goed toegepast worden bij leerlingen die wat ouder zijn met achterblijvende leesprestaties. Bij de ‘wacht-hint-prijs’ methodiek van Struikema wordt eerst even gewacht, de leerkracht geeft een hint of stelt een vraag en vervolgens wordt de leerling gecomplimenteerd als het woord goed gelezen is.

Principes feedback

Ook bij spelling is het belangrijk dat de leerkracht feedback geeft. Een aantal belangrijke principes voor effectieve feedback bij spelling:

 • Directe feedback
  Fouten moeten direct verbeterd worden.
 • Zelf laten nakijken
  Het blijkt effectiever te zijn als leerlingen het werk zelf nakijken in plaats van dat de leerkracht dat doet.
 • Informationele feedback
  Voor de leerlingen is het belangrijk dat ze ook horen wat er precies fout is in het geschreven woord om het spellingsbewustzijn te versterken.