Gratis nazorg dyslexie

Maatwerkondersteuning voor leerlingen die uitbehandeld zijn

Gratis nazorg dyslexie

ECLG biedt maatwerkondersteuning op school aan voor kleine groepjes leerlingen die al zijn uitbehandeld voor dyslexie (EED), maar waarvoor deze nazorg wel wenselijk is. Dit groepje leerlingen kan gecombineerd worden met leerlingen die wel de diagnose dyslexie hebben, maar geen EED en dus niet in aanmerking komen voor de vergoede zorg.

ECLG biedt deze zorg op school gratis aan of tegen een lage vergoeding, afhankelijk van het soort en omvang van de ondersteuning. Aan deze gratis ondersteuning zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

  • er zijn al leerlingen bij ECLG onder behandeling voor EED.
  • de school/leerkrachten zijn al (enigszins) bekend met Taal in Blokjes of zijn bereid om de cursus TiB te volgen.
  • het percentage leerlingen die doorstromen naar de vergoede dyslexiezorg ligt bij voorkeur boven het landelijk gemiddelde.
  • ECLG heeft met de gemeente waarin uw school gevestigd is c.q. uw leerlingen wonen, een overeenkomst voor het leveren van EED zorg en er gelden geen beperkingen in de vorm van bijvoorbeeld budgetplafonds.

Wilt u meer weten?

Wenst u meer informatie over nazorg dyslexie, dan kunt u een e-mail sturen naar Malu Keulen, m.keulen@eclg.nl. of bellen naar 085 - 878 11 70.