Dyslexiebehandeling

Wanneer vergoed, kosten particulier en welke opties zijn er?

Kosten dyslexiebehandeling

Bij de behandeling van dyslexie wordt onderscheid gemaakt tussen:

  1. Vergoede dyslexiebehandeling
  2. Particuliere dyslexiebehandeling

1. Vergoede dyslexiebehandeling

Wanneer uit het dyslexieonderzoek blijkt dat er sprake is van ernstige dyslexie, dan ontvangt u van ons de dyslexieverklaring en kan de behandeling gestart worden. De behandelingen worden door uw gemeente vergoed, mits aan de voorwaarden voor vergoede dyslexiezorg voldaan wordt. Zie “Vergoed dyslexieonderzoek”.

De dyslexiebehandelingen verzorgen wij bij voorkeur op de school van uw kind. Uw zoon of dochter mist dan minder lesuren en u hoeft uw kind niet wekelijks, anderhalf jaar lang, naar de praktijk te brengen. De school moet hier uiteraard mee akkoord gaan en beschikken over een ruimte die geschikt is om wekelijks de behandelingen te geven.

2. Particuliere dyslexiebehandeling

Blijkt uit het dyslexieonderzoek dat er géén sprake is van ernstige dyslexie of uw kind voldoet niet aan de voorwaarden (zit bv al op het Voortgezet Onderwijs), dan komt u niet in aanmerking voor vergoede dyslexiebehandeling. U zult de behandelingen dan zelf moet betalen. We starten doorgaans met 12 behandelsessies en in de 12e sessie vindt er een evaluatie met de ouder(s) plaats om de ontwikkeling en vorderingen van uw kind met u te bespreken. Op basis hiervan kan samen met u besloten worden of het wenselijk is om de dyslexiebehandeling voort te zetten en voor hoe lang.

Bij de dyslexiebehandeling wordt de TiB (Taal in Blokjes) basisset gebruikt. De kosten voor deze basisset bedragen éénmalig €. 25,-. Optioneel is de inzet van de F&L behandelsoftware. Meer informatie over deze behandelmethode en software vindt u hier.

De dyslexiebehandelingen kunnen in een van onze 17 praktijken gegeven worden en de kosten bedragen €. 55,- per sessie van 1 uur, waarvan 45 minuten effectieve behandeltijd en 15 minuten voor voorbereiding en dossiervorming. Behandeling op school is eventueel mogelijk. Voorwaarde is dat wij op de school al enkele leerlingen in behandeling hebben (vergoede dyslexiezorg).